Viktig informasjon om Koronaviruset
Bannerbilde som viser noe helserelatert

Ytrebygda Legekontor

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

Velkommen til våre hjemmesider. Vi bruker digital dialog for kommunikasjon med våre pasienter. Logg inn på www.helsenorge.no/kontaktfastlegen, hvor du kan bestille  time og resepter, samt spørre om enkelte administrative ting eller starte e-konsultasjon med fastlege (koster egenandel).

Fra 1. januar 2019 sluttet vi med bestilling av time/resept via SMS eller fra hjemmesiden. Dette er gratis via Helsenorge.no. 

Hvis du har sykdom som ikke kan vente noen dager, eller du har spørsmål som haster, må du ringe oss direkte på telefon 55 98 21 40, gjerne ring kl. 8.30. Altså: ikke bare send elektronisk melding ved akutt sykdom.

 

STENGT onsdag 1. september

26. august 2021 kl. 21:37

Vi får oppdatert vårt journalsystem ved Ytrebygda legekontor. Derfor må vi holde stengt hele onsdagen 1. september. Vi åpner som vanlig torsdag 2. september. 

Hvis det er akutte spørsmål 1.9. som ikke kan vente til torsdagen, så ring til Sandsli legekontor på 5598 7010. Og evt. til legevakten. 

Ang. koronasertifikat og ønske om etter registrering:

21. juni 2021 kl. 14:51

Se først på https://www.fhi.no/nyheter/2021/koronasertifikat-klart-i-eueos-versjon/

Mange kontakter oss med forskjellig spørsmål om koronasertifikatet. Mye er noe uklart for oss også. Etterregistrering av koronavaksiner fra utlandet ikke er en oppgave fastlegene er pålagt. Når regjeringen legger opptil at etterregistrering skal skje via e-konsultasjon eller video, betyr det i praksis at hovedfokuset er på å få registrert opplysninger og at det er begrenset i hvilken grad legene har mulighet til å vurdere ektheten av fremlagt dokumentasjon. Dette arbeidet kan vi ikke prioritere foran ordinære fastlegeoppgaver. Derfor må jeg hermed avvise å utføre ditt ønske. Du kan henvende deg til fullprivate helsetjenester med ditt ønske. Det er uansett du som selv må betale alle utgiftene ved denne etterregisteringen.

KORONAVAKSINE: IKKE ring oss om dette nå.

26. november 2020 kl. 13:39

Ang. vaksine mot coronavirus ved Ytrebygda legekontor, status 13.8.2021:
IKKE ring legekontoret ang. dette. All corona-vaksinering skjer nå bare hos kommune, og IKKE ved legekontoret.

Se mer på nettsiden til Bergen kommune på https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/vaksinering/slik-blir-vaksineringen/slik-blir-vaksineringen

Vi skriver IKKE resepter på Janssen-vaksinen. Begrunnelsen er at den ikke er tilrådet av Folkehelseinstituttet, se mer på https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen