Viktig informasjon om Koronaviruset
Bannerbilde som viser noe helserelatert

Ytrebygda Legekontor

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

Velkommen til våre hjemmesider. Vi bruker digital dialog for kommunikasjon med våre pasienter. Logg inn på www.helsenorge.no/kontaktfastlegen, hvor du kan bestille  time og resepter, samt spørre om enkelte administrative ting eller starte e-konsultasjon med fastlege (koster egenandel).

Fra 1. januar 2019 sluttet vi med bestilling av time/resept via SMS eller fra hjemmesiden. Dette er gratis via Helsenorge.no. 

Hvis du har sykdom som ikke kan vente noen dager, eller du har spørsmål som haster, må du ringe oss direkte på telefon 55 98 21 40, gjerne ring kl. 8.30. Altså: ikke bare send elektronisk melding ved akutt sykdom.

 

Ang. koronasertifikat og ønske om etter registrering:

21. juni 2021 kl. 14:51

Se først på https://www.fhi.no/nyheter/2021/koronasertifikat-klart-i-eueos-versjon/

Mange kontakter oss med forskjellig spørsmål om koronasertifikatet. Mye er noe uklart for oss også. Etterregistrering av koronavaksiner fra utlandet ikke er en oppgave fastlegene er pålagt. Når regjeringen legger opptil at etterregistrering skal skje via e-konsultasjon eller video, betyr det i praksis at hovedfokuset er på å få registrert opplysninger og at det er begrenset i hvilken grad legene har mulighet til å vurdere ektheten av fremlagt dokumentasjon. Dette arbeidet kan vi ikke prioritere foran ordinære fastlegeoppgaver. Derfor må jeg hermed avvise å utføre ditt ønske. Du kan henvende deg til fullprivate helsetjenester med ditt ønske. Det er uansett du som selv må betale alle utgiftene ved denne etterregisteringen.

Dr. Haukås er borte fra 18/5-26/7

6. mai 2021 kl. 16:42

Dr. Haukås blir borte fra 18/5 til 26/7 da hun har et barn som skal innlegges på sykehus. Det har dessverre vært svært vanskelig å skaffe vikar til dette fraværet, men kommunen har løst dette via et vikarbyrå, men beklageligvis kun 2 dager pr uke. 

Fra 18/5 til 25/6 vil dr. Finn Greve-Isdahl fungere som vikar for dr. Haukås torsdager og fredager. Nødvendige kontroller settes opp hos ham. Ting som kan vente (eks rutinemessig celleprøve, kontroller som ikke haster, førerkortattester eller andre attester) bes vente til august når dr. Haukås er tilbake. Øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert, men pga redusert kapasitet vil enkelte bli bedt om å heller kontakte Bergen Legevakt i denne perioden. Dere kan likevel forsøke å kontakte oss først og høre om vi har kapasitet. 

Om noen ønsker å klage på dette eller at det i denne perioden vil være lengre ventetid på timer, ber vi om at dere henvender dere direkte til kommunen, Etat for Helsetjenster, 5556 5201. 

E-kontakt, e-konsultasjon og nettbestilling av time vil være stengt hos dr. Haukås i dette tidsrommet. Nødvendige henvendelser gjøres i vår telefontid. Det er ikke nødvendig å kontakte oss for spørsmål rundt koroanavaksinering, ring da heller kommunens koronatelefon

55 56 77 00. 

KORONAVAKSINE: IKKE ring oss om dette nå.

26. november 2020 kl. 13:39

Ang. vaksine mot coronavirus ved Ytrebygda legekontor, status 9.6.2021:
IKKE ring legekontoret ang. dette. All corona-vaksinering skjer nå bare hos kommune, og IKKE ved legekontoret.

Se mer på nettsiden til Bergen kommune på https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/vaksinering/slik-blir-vaksineringen/slik-blir-vaksineringen

Vi skriver IKKE resepter på Janssen-vaksinen. Begrunnelsen er at den ikke er tilrådet av Folkehelseinstituttet, se mer på https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen