Viktig informasjon om Koronaviruset
Bannerbilde som viser noe helserelatert

Ytrebygda Legekontor

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

Velkommen til våre hjemmesider. Vi bruker digital dialog for kommunikasjon med våre pasienter. Logg inn på www.helsenorge.no/kontaktfastlegen, hvor du kan bestille  time og resepter, samt spørre om enkelte administrative ting eller starte e-konsultasjon med fastlege (koster egenandel).

Fra 1. januar 2019 sluttet vi med bestilling av time/resept via SMS eller fra hjemmesiden. Dette er gratis via Helsenorge.no. 

Hvis du har sykdom som ikke kan vente noen dager, eller du har spørsmål som haster, må du ringe oss direkte på telefon 55 98 21 40. Altså: ikke bare send elektronisk melding ved akutt sykdom.

 

Dr. Haukås er borte fra 18/5-26/7

6. mai 2021 kl. 16:42

Dr. Haukås blir borte fra 18/5 til 26/7 da hun har et barn som skal innlegges på sykehus. Det har dessverre vært svært vanskelig å skaffe vikar til dette fraværet, men kommunen har løst dette via et vikarbyrå, men beklageligvis kun 2 dager pr uke. 

Fra 18/5 til 25/6 vil dr. Finn Greve-Isdahl fungere som vikar for dr. Haukås torsdager og fredager. Nødvendige kontroller settes opp hos ham. Ting som kan vente (eks rutinemessig celleprøve, kontroller som ikke haster, førerkortattester eller andre attester) bes vente til august når dr. Haukås er tilbake. Øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert, men pga redusert kapasitet vil enkelte bli bedt om å heller kontakte Bergen Legevakt i denne perioden. Dere kan likevel forsøke å kontakte oss først og høre om vi har kapasitet. 

Om noen ønsker å klage på dette eller at det i denne perioden vil være lengre ventetid på timer, ber vi om at dere henvender dere direkte til kommunen. 

E-kontakt, e-konsultasjon og nettbestilling av time vil være stengt hos dr. Haukås i dette tidsrommet. Nødvendige henvendelser gjøres i vår telefontid. Det er ikke nødvendig å kontakte oss for spørsmål rundt koroanavaksinering, ring da heller kommunens koronatelefon

55 56 77 00. 

Legekontoret er stengt i påsken fra og med onsdag 31.3. til og med mandag 5.4.

30. mars 2021 kl. 23:30

Vi har åpent igjen som vanlig fra og med tirsdag 6.4. Ved behov for legehjelp i påsken: kontakt legevakten. 

KORONAVAKSINE: IKKE ring oss om dette nå.

26. november 2020 kl. 13:39

Ang. vaksine mot coronavirus ved Ytrebygda legekontor, status 26.2.2021:
IKKE ring legekontoret ang. dette. Alle som får tilbud om vaksine på legekontoret, får telefon om timeavtale direkte FRA OSS.

Vi har gitt vaksine til alle over 85 år. Og til de over 80 år gir vi 1. dose i uke 11 og 2. dosen i uke 14.
Pasienter mellom 18 og 64 år som har høy risiko for alvorlig Covid-19-sykdom: Vi vet ennå ikke om dette blir tilbudt på legekontoret eller på kommunale vaksinestasjoner. Alle blir ringt opp fra legekontoret eller kommune når det er deres tur. Derfor ikke ring legekontoret om dette.
Pasienter fra 79 år og yngre uten økt risiko for alvorlig Covid-19-sykdom: disse får IKKE tilbud om vaksinering ved legekontoret, men får oppringing fra kommunen når det er deres tur. Og det blir tilbudt til de eldste først.
Gjerne se mer om prioriteringsrekkefølgen på https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/.