Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


STENGT onsdag 1. september

26. august 2021 kl. 21:37

Vi får oppdatert vårt journalsystem ved Ytrebygda legekontor. Derfor må vi holde stengt hele onsdagen 1. september. Vi åpner som vanlig torsdag 2. september. 

Hvis det er akutte spørsmål 1.9. som ikke kan vente til torsdagen, så ring til Sandsli legekontor på 5598 7010. Og evt. til legevakten. 

Ang. koronasertifikat og ønske om etter registrering:

21. juni 2021 kl. 14:51

Se først på https://www.fhi.no/nyheter/2021/koronasertifikat-klart-i-eueos-versjon/

Mange kontakter oss med forskjellig spørsmål om koronasertifikatet. Mye er noe uklart for oss også. Etterregistrering av koronavaksiner fra utlandet ikke er en oppgave fastlegene er pålagt. Når regjeringen legger opptil at etterregistrering skal skje via e-konsultasjon eller video, betyr det i praksis at hovedfokuset er på å få registrert opplysninger og at det er begrenset i hvilken grad legene har mulighet til å vurdere ektheten av fremlagt dokumentasjon. Dette arbeidet kan vi ikke prioritere foran ordinære fastlegeoppgaver. Derfor må jeg hermed avvise å utføre ditt ønske. Du kan henvende deg til fullprivate helsetjenester med ditt ønske. Det er uansett du som selv må betale alle utgiftene ved denne etterregisteringen.

KORONAVAKSINE: IKKE ring oss om dette nå.

26. november 2020 kl. 13:39

Ang. vaksine mot coronavirus ved Ytrebygda legekontor, status 13.8.2021:
IKKE ring legekontoret ang. dette. All corona-vaksinering skjer nå bare hos kommune, og IKKE ved legekontoret.

Se mer på nettsiden til Bergen kommune på https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/vaksinering/slik-blir-vaksineringen/slik-blir-vaksineringen

Vi skriver IKKE resepter på Janssen-vaksinen. Begrunnelsen er at den ikke er tilrådet av Folkehelseinstituttet, se mer på https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen

Corona-virus og kontakt til Ytrebygda legekontor

12. mars 2020 kl. 22:40

Ved behov for AKUTT legevurdering – ring.
Lurer du på hva du skal gjøre nå - ta koronasjekken https://koronasjekk.no

Ellers se på nettsiden til Bergen kommune, hvordan du bør forholde deg: 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus og evt. ring Bergen kommunes sin informasjonstelefon 55 56 77 00. 

Og se på Folkehelseinstituttet sin nettside på https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ og evt ring deres informasjonstelefon på 815 55 015.

Hvis du tror du er smittet: ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen: ring legevakten på 116 117. 

Vi ønsker at de som har legetime og kommer i bil, blir sitttende og vente i bilen ute, og så blir hentet rett inn på legekontoret av legen. De som kommer gående og med buss kan selvfølgelig vente på venterommet med god avstand til andre. 

Har du luftveissymptomer eller feber, ønsker vi at du tar kontakt på e-konsultasjon eller evt telefon for å avtale om det er nødvendig med undersøkelse eller ikke. Og hvis du trenger nyere undersøkelse blir du henvist til Luftveisklinikken i Slåtthaughallen. 

Bestill time og velg direkte fra kalender på Helsenorge.no

15. mai 2019 kl. 15:35

Nå har tre av legene åpnet sin timebok, slik at du kan gå inn på Helsenorge.no og logge inn, Bestill time, Kalender og trykke datoen du ønsker og rulle ned og markere akkurat den timeavtalen du ønsker og så Bestill. 

Akkurat under coronavirus-panemien ønsker vi at dere først skriver en e-kontakt eller e-konsultasjon, for at vi kan vurdere om du bør møte fysisk på legekonoret eller om vi kan håndtere problemet via e-konsultasjon, telefon eller videokonsulasjon. Du kan velge time på nett hvis du ikke har luftveisplager (hoste, sår hals, snottet) og det er klart at du må ses av legen din på legekontoret. 

Blodprøver. Injeksjoner/Vaksinasjoner.

29. august 2017 kl. 08:21

Vi tilbyr å ta blodprøver for eksterne aktører. Husk å ta med rekvisisjon eller brev.

Faste kontrollprøver (f.eks ved metotrexatebehandling) avtales med fastlegen hvordan de skal tas.

UNNGÅ Å KOMME TIL BLODPRØVE / INJEKSJONER / VAKSINASJONER UTEN AVTALT TIDSPUNKT PÅ FORHÅND!

Dere kan bestille tid på laboratoriet på e-kontakt eller telefon. INGEN DROP-IN!

 

 

Helsenorge.no

10. mai 2017 kl. 21:46

Vi bruker digital dialog som et verktøy i vår pasientoppfølging. Dette gir mulighet for e-konsultasjon med din fastlege for enkle problemstillinger, samt at du kan bestille resepter eller be om timer via internett. Tjenesten krever innlogging med bankID eller lignende. Gå inn på www.helsenorge.no/kontaktfastlegen for å lese mer. Vi ønsker at alle våre pasienter som er i stand til det aktiverer denne tjenesten.

Når du bruker e-konsultasjon koster det både egenandel (som ved vanlig konsultasjon hos legen) pluss fakturagebyr på 73 kr for å få tilsendt papirgiro.

Du trenger ikke melde din ankomst!

24. januar 2017 kl. 13:33

Når du har time hos legen:
- Du trenger IKKE å melde din ankomst i resepsjonen, sett deg bare ned og vent. Legen henter deg.


- Om du har med urinprøve er det fint om du leverer denne i resepsjonen når du kommer. Husk å merke prøven med navn + fødselsdato.


Om du kun kommer for prøvetaking/vaksine/injeksjon:
- Meld din ankomst i resepsjonen!

Telefontid

2. april 2013 kl. 20:42

Vi ber om at telefontiden mellom 08.30-09.30 forbeholdes de som trenger akutt-time samme dag. Ved alle andre henvendelser ber vi om at du ringer etter klokken 09.30. Vi ønsker å kunne ta telefonen raskt, særlig når det er akutt sykdom.

Ved alvorlig sykdom eller skade, ring Bergen Legevakt 116117 eller 113.

Når legene er til stede

31. mars 2013 kl. 17:31

Dr. Askeland: mandag, onsdag og torsdag.

Dr. Hansen: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Dr. Haukås: mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Dr. Woods: mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

 

Nye pasienter / Overføring av journal

22. mars 2013 kl. 21:27

Som ny pasient registreres du i vårt system fra starten av den måneden du har fått fastlege her. Telefonnummer må registreres for at du skal kunne benytte deg av vår SMS-løsning. Av denne grunn må alle nye pasienter ringe oss for resept og timebestilling første gang. Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journalen oversendt til oss. Hvis din tidligere lege har journalsystemet Infodoc er det viktig at legen sender journalen elektronisk til oss.

Har du endret adresse, telefonnummer eller arbeidsplass?

22. mars 2013 kl. 20:50

Husk å informere oss om endring av adresse, telefonnummer eller arbeidsplass. Med korrekte opplysninger er vi bedre rustet til å hjelpe deg.

Giro og faktura:

22. mars 2013 kl. 20:50

All fakturering og innkreving administreres av Convene. Kontakt vedrørende fakturaer må derfor utelukkende rettes til dem. Dette kan du gjøre via telefon 21 62 73 20 eller www.convene.no/kontakt-oss. Det tilkommer et gebyr på kr. 73 dersom du ber om regning eller vi må fakturere for en tjenste som vi sender hjem til deg (eks en sykmelding). Dersom du ber om å få betale via faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, telefonnummer, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen overføres Convene.