Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Dr. Haukås er borte fra 18/5-26/7

6. mai 2021 kl. 16:42

Dr. Haukås blir borte fra 18/5 til 26/7 da hun har et barn som skal innlegges på sykehus. Det har dessverre vært svært vanskelig å skaffe vikar til dette fraværet, men kommunen har løst dette via et vikarbyrå, men beklageligvis kun 2 dager pr uke. 

Fra 18/5 til 25/6 vil dr. Finn Greve-Isdahl fungere som vikar for dr. Haukås torsdager og fredager. Nødvendige kontroller settes opp hos ham. Ting som kan vente (eks rutinemessig celleprøve, kontroller som ikke haster, førerkortattester eller andre attester) bes vente til august når dr. Haukås er tilbake. Øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert, men pga redusert kapasitet vil enkelte bli bedt om å heller kontakte Bergen Legevakt i denne perioden. Dere kan likevel forsøke å kontakte oss først og høre om vi har kapasitet. 

Om noen ønsker å klage på dette eller at det i denne perioden vil være lengre ventetid på timer, ber vi om at dere henvender dere direkte til kommunen. 

E-kontakt, e-konsultasjon og nettbestilling av time vil være stengt hos dr. Haukås i dette tidsrommet. Nødvendige henvendelser gjøres i vår telefontid. Det er ikke nødvendig å kontakte oss for spørsmål rundt koroanavaksinering, ring da heller kommunens koronatelefon

55 56 77 00. 

Legekontoret er stengt i påsken fra og med onsdag 31.3. til og med mandag 5.4.

30. mars 2021 kl. 23:30

Vi har åpent igjen som vanlig fra og med tirsdag 6.4. Ved behov for legehjelp i påsken: kontakt legevakten. 

KORONAVAKSINE: IKKE ring oss om dette nå.

26. november 2020 kl. 13:39

Ang. vaksine mot coronavirus ved Ytrebygda legekontor, status 26.2.2021:
IKKE ring legekontoret ang. dette. Alle som får tilbud om vaksine på legekontoret, får telefon om timeavtale direkte FRA OSS.

Vi har gitt vaksine til alle over 85 år. Og til de over 80 år gir vi 1. dose i uke 11 og 2. dosen i uke 14.
Pasienter mellom 18 og 64 år som har høy risiko for alvorlig Covid-19-sykdom: Vi vet ennå ikke om dette blir tilbudt på legekontoret eller på kommunale vaksinestasjoner. Alle blir ringt opp fra legekontoret eller kommune når det er deres tur. Derfor ikke ring legekontoret om dette.
Pasienter fra 79 år og yngre uten økt risiko for alvorlig Covid-19-sykdom: disse får IKKE tilbud om vaksinering ved legekontoret, men får oppringing fra kommunen når det er deres tur. Og det blir tilbudt til de eldste først.
Gjerne se mer om prioriteringsrekkefølgen på https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/.

Corona-virus og kontakt til Ytrebygda legekontor

12. mars 2020 kl. 22:40

Ved behov for AKUTT legevurdering – ring.
Lurer du på hva du skal gjøre nå - ta koronasjekken https://koronasjekk.no

Ellers se på nettsiden til Bergen kommune, hvordan du bør forholde deg: 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus og evt. ring Bergen kommunes sin informasjonstelefon 55 56 77 00. 

Og se på Folkehelseinstituttet sin nettside på https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ og evt ring deres informasjonstelefon på 815 55 015.

Hvis du tror du er smittet: ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen: ring legevakten på 116 117. 

Vi ønsker at de som har legetime og kommer i bil, blir sitttende og vente i bilen ute, og så blir hentet rett inn på legekontoret av legen. De som kommer gående og med buss kan selvfølgelig vente på venterommet med god avstand til andre. 

Har du luftveissymptomer eller feber, ønsker vi at du tar kontakt på e-konsultasjon eller evt telefon for å avtale om det er nødvendig med undersøkelse eller ikke. Og hvis du trenger nyere undersøkelse blir du henvist til Luftveisklinikken i Slåtthaughallen. 

Bestill time og velg direkte fra kalender på Helsenorge.no

15. mai 2019 kl. 15:35

Nå har tre av legene åpnet sin timebok, slik at du kan gå inn på Helsenorge.no og logge inn, Bestill time, Kalender og trykke datoen du ønsker og rulle ned og markere akkurat den timeavtalen du ønsker og så Bestill. 

Akkurat under coronavirus-panemien ønsker vi at dere først skriver en e-kontakt eller e-konsultasjon, for at vi kan vurdere om du bør møte fysisk på legekonoret eller om vi kan håndtere problemet via e-konsultasjon, telefon eller videokonsulasjon. Du kan velge time på nett hvis du ikke har luftveisplager (hoste, sår hals, snottet) og det er klart at du må ses av legen din på legekontoret. 

Blodprøver. Injeksjoner/Vaksinasjoner.

29. august 2017 kl. 08:21

Vi tilbyr å ta blodprøver for eksterne aktører. Husk å ta med rekvisisjon eller brev.

Faste kontrollprøver (f.eks ved metotrexatebehandling) avtales med fastlegen hvordan de skal tas.

UNNGÅ Å KOMME TIL BLODPRØVE / INJEKSJONER / VAKSINASJONER UTEN AVTALT TIDSPUNKT PÅ FORHÅND!

Dere kan bestille tid på laboratoriet på e-kontakt eller telefon. INGEN DROP-IN!

 

 

Helsenorge.no

10. mai 2017 kl. 21:46

Vi bruker digital dialog som et verktøy i vår pasientoppfølging. Dette gir mulighet for e-konsultasjon med din fastlege for enkle problemstillinger, samt at du kan bestille resepter eller be om timer via internett. Tjenesten krever innlogging med bankID eller lignende. Gå inn på www.helsenorge.no/kontaktfastlegen for å lese mer. Vi ønsker at alle våre pasienter som er i stand til det aktiverer denne tjenesten.

Når du bruker e-konsultasjon koster det både egenandel (som ved vanlig konsultasjon hos legen) pluss fakturagebyr på 73 kr for å få tilsendt papirgiro.

Du trenger ikke melde din ankomst!

24. januar 2017 kl. 13:33

Når du har time hos legen:
- Du trenger IKKE å melde din ankomst i resepsjonen, sett deg bare ned og vent. Legen henter deg.


- Om du har med urinprøve er det fint om du leverer denne i resepsjonen når du kommer. Husk å merke prøven med navn + fødselsdato.


Om du kun kommer for prøvetaking/vaksine/injeksjon:
- Meld din ankomst i resepsjonen!

Telefontid

2. april 2013 kl. 20:42

Vi ber om at telefontiden mellom 08.30-09.30 forbeholdes de som trenger akutt-time samme dag. Ved alle andre henvendelser ber vi om at du ringer etter klokken 09.30. Vi ønsker å kunne ta telefonen raskt, særlig når det er akutt sykdom.

Ved alvorlig sykdom eller skade, ring Bergen Legevakt 116117 eller 113.

Når legene er til stede

31. mars 2013 kl. 17:31

Dr. Askeland: mandag, onsdag og torsdag.

Dr. Hansen: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Dr. Haukås: mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Dr. Woods: mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

 

Nye pasienter / Overføring av journal

22. mars 2013 kl. 21:27

Som ny pasient registreres du i vårt system fra starten av den måneden du har fått fastlege her. Telefonnummer må registreres for at du skal kunne benytte deg av vår SMS-løsning. Av denne grunn må alle nye pasienter ringe oss for resept og timebestilling første gang. Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journalen oversendt til oss. Hvis din tidligere lege har journalsystemet Infodoc er det viktig at legen sender journalen elektronisk til oss.

Har du endret adresse, telefonnummer eller arbeidsplass?

22. mars 2013 kl. 20:50

Husk å informere oss om endring av adresse, telefonnummer eller arbeidsplass. Med korrekte opplysninger er vi bedre rustet til å hjelpe deg.

Giro og faktura:

22. mars 2013 kl. 20:50

All fakturering og innkreving administreres av Melin Collectors. Kontakt vedrørende fakturaer må derfor utelukkende rettes til dem. Dette kan du gjøre via telefon 21 62 73 00 eller post@melincollectors.no. Det tilkommer et gebyr på kr. 73 dersom du ber om regning eller vi må fakturere for en tjenste som vi sender hjem til deg (eks en sykmelding). Dersom du ber om å få betale via faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, telefonnummer, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen overføres Melin Collectors.