Hopp til hovedinnhold

Aktuelt


Legevikar for dr. Haukås og kontakt via Helsenorge

4. januar 2024 kl. 16:12

Anne Lise Haukås har sluttet som fastlege her. Nå betjener legevikar dr. Tarjei Mjelstad pasientene på denne listen.

NÅ i januar 2024 får alle pasienter på listen til dr. Haukås brev om at "Fastlege din har slutta". Dette er intet nytt og alle kan bruke legevikar dr. Tarjei Mjelstad videre. Brevet er rent administrativt for at dr. Tarjei Mjelstad kan kommunisere med pasientene via Helsenorge fortsatt. 

Munnbind

9. november 2023 kl. 15:51

Vi ønsker at alle som møter på legekontoret med forkjølelsessymptomer, har på seg munnbind før de kommer på venterommet. Og det er best å beholde på munnbundet også når du er hos legen eller sekretæren.
Dette er for å beskytte de eldste mot smitte. Hvis du ikke selv har munnbind, så ligger det munnbind ved betalingsautomaten.

Korona-vaksine

11. oktober 2023 kl. 14:54

Koronavaksine i Bergen: Vi har ikke dette på legekontoret.
Innbyggere over 65 år og gravide, samt risikogruppe mellom 18-64 år kan motta vaksinen på apotek. Kommunen har gjort avtale med visse apotek som setter disse gratis. se https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/folkehelse/smittevern/koronavaksine, "Koronavaksine på apotek".
Influensa-vaksine kan også kjøpes og settes direkte på apoteket uten resept fra lege.

Influensa-vaksine kan også kjøpes og settes direkte på apoteket uten resept fra lege. 

Bestill time og velg direkte fra kalender på Helsenorge.no

15. mai 2019 kl. 15:35

Nå har fire av legene åpnet sin timebok, slik at du kan gå inn på Helsenorge.no og logge inn, Bestill time, Kalender og trykke datoen du ønsker og rulle ned og markere akkurat den timeavtalen du ønsker og så Bestill. 

Akkurat under coronavirus-panemien ønsker vi at dere først skriver en e-kontakt eller e-konsultasjon, for at vi kan vurdere om du bør møte fysisk på legekonoret eller om vi kan håndtere problemet via e-konsultasjon, telefon eller videokonsulasjon. Du kan velge time på nett hvis du ikke har luftveisplager (hoste, sår hals, snottet) og det er klart at du må ses av legen din på legekontoret. 

Blodprøver. Injeksjoner/Vaksinasjoner.

29. august 2017 kl. 08:21

Vi tilbyr å ta blodprøver for eksterne aktører. Husk å ta med rekvisisjon eller brev.

Faste kontrollprøver (f.eks ved metotrexatebehandling) avtales med fastlegen hvordan de skal tas.

UNNGÅ Å KOMME TIL BLODPRØVE / INJEKSJONER / VAKSINASJONER UTEN AVTALT TIDSPUNKT PÅ FORHÅND!

Dere kan bestille tid på laboratoriet på e-kontakt eller telefon. INGEN DROP-IN!

 

 

Helsenorge.no

10. mai 2017 kl. 21:46

Vi bruker digital dialog som et verktøy i vår pasientoppfølging. Dette gir mulighet for e-konsultasjon med din fastlege for enkle problemstillinger, samt at du kan bestille resepter eller be om timer via internett. Tjenesten krever innlogging med bankID eller lignende. Gå inn på www.helsenorge.no/kontaktfastlegen for å lese mer. Vi ønsker at alle våre pasienter som er i stand til det aktiverer denne tjenesten.

Når du bruker e-konsultasjon koster det både egenandel (som ved vanlig konsultasjon hos legen) pluss fakturagebyr på 73 kr for å få tilsendt papirgiro.

Du trenger ikke melde din ankomst!

24. januar 2017 kl. 13:33

Når du har time hos legen:
- Du trenger IKKE å melde din ankomst i resepsjonen, sett deg bare ned og vent. Legen henter deg.


- Om du har med urinprøve er det fint om du leverer denne i resepsjonen når du kommer. Husk å merke prøven med navn + fødselsdato.


Om du kun kommer for prøvetaking/vaksine/injeksjon:
- Meld din ankomst i resepsjonen!

Telefontid

2. april 2013 kl. 20:42

Vi ber om at telefontiden mellom 08.30-09.30 forbeholdes de som trenger akutt-time samme dag. Ved alle andre henvendelser ber vi om at du ringer etter klokken 09.30. Vi ønsker å kunne ta telefonen raskt, særlig når det er akutt sykdom.

Ved alvorlig sykdom eller skade, ring Bergen Legevakt 116117 eller 113.

Når legene er til stede

31. mars 2013 kl. 17:31

Dr. Askeland: mandag, onsdag og torsdag.

Dr. Hansen: mandag, tirsdag, 2. hver onsdag, torsdag og 2. hver fredag.

Dr. Mjelstad = vikar for Haukås: mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Dr. Woods: mandag, tirsdag, onsdag, 2. hver torsdag og 2. hver fredag.

 

Nye pasienter / Overføring av journal

22. mars 2013 kl. 21:27

Som ny pasient registreres du i vårt system fra starten av den måneden du har fått fastlege her. Telefonnummer må registreres for at du skal kunne benytte deg av vår SMS-løsning. Av denne grunn må alle nye pasienter ringe oss for resept og timebestilling første gang. Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journalen oversendt til oss. Hvis din tidligere lege har journalsystemet Infodoc er det viktig at legen sender journalen elektronisk til oss.

Har du endret adresse, telefonnummer eller arbeidsplass?

22. mars 2013 kl. 20:50

Husk å informere oss om endring av adresse, telefonnummer eller arbeidsplass. Med korrekte opplysninger er vi bedre rustet til å hjelpe deg.

Giro og faktura:

22. mars 2013 kl. 20:50

All fakturering og innkreving administreres av HelseRespons Betaling. Kontakt vedrørende fakturaer må derfor utelukkende rettes til dem. Dette kan du gjøre via telefon 73 53 20 97 eller www.helsespons.no.

Det tilkommer et gebyr på kr. 59 dersom du ber om regning eller vi må fakturere for en tjenste som vi sender hjem til deg (eks en attest). Dersom du ber om å få betale via faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, telefonnummer, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen overføres Helserespons.


Hvis du avbestiller mindre enn 24 timer før timeavtalen her eller uteblir, så kommer det en regning på 304 kr for å dekke legens utgifter/tap ifølge Normaltariffen.