Hopp til hovedinnhold

Sykmeldinger


Alle sykmeldinger krever konsultasjon hos lege. Leger kan ikke skrive sykmelding med tilbakevirkende kraft utover den dagen vi først registerte en henvendelse. Som pasient må du derfor huske å gi klar beskjed ved timebestilling dersom du tror du trenger sykmelding, og be eventuelt om at henvendelsesdato blir notert.

Sykepenger under utenlandsopphold
Sykmelder skal ikke lenger skrive noen uttalelse om dette.
Det er blitt forenklinger i NAVs behandling av søknader om sykepenger under utenlandsopphold. Det er større fokus på medvirkningsplikten og ansvarliggjøring av den sykmeldte. Hensynet til arbeidsgiver er også vektlagt ved at arbeidsgivers eventuelle planer for oppfølging i den aktuelle perioden nå blir tatt hensyn til i NAV sin vurdering av søknaden.
For sykmelder innebærer de nye rutinene blant annet:

  • Den sykmeldte må søke selv søke om å beholde sykepenger under utenlandsopphold
  • Den sykmeldte skal benytte et nytt søknadsskjema før han eller hun reiser til utlandet (finnes på nav.no)
  • Den sykmeldte må avklare med sykmelder at utenlandsoppholdet ikke vil forverre helsetilstanden, forlenge sykefraværsperioden eller hindre planlagt behandling og oppfølging
  • Sykmelder skal ikke lenger skrive noen uttalelse om dette
  • Den sykmeldte må selv bekrefte at utenlandsoppholdet er avklart med sykmelder

Se mer her: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/Sykepenger/sykepenger-ved-utenlandsopphold